RADY PACIENTŮM

Vážení klienti, pokud jste se vrátili v posledních 3 týdnech z Afriky a máte horečku, průjem apod., hlaste se ihned telefonicky sestřičce, není vhodné dorazit bez objednání a pobývat v čekárně s ostatními klienty.

 

Nově máme možnost pro naše klienty on-line objednání , je nutné se předem u sestřičky do systému zaregistrovat (při návštěvě v ordinaci) a pak se již můžete začít objednávat.

 

BLIŽŠÍ INFORMACE A OBJEDNÁVÁNÍ NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH 296 113 382 NEBO 724 387 001.

PŘÍSTROJE A VYŠETŘENÍ

Ordinace je vybavena moderním přístrojem na měření CRP – ukazatel známek zánětu, INR – měření ředění krve při terapii warfarinem, dále přístojem EKG. Nově máme možnost provést TK Holter- 24 hodinové monitorování krevního tlaku. K dispozici jsou i rychlé orientační testy na měření D-dimerů a troponinu.

 

Velký důraz klademe na preventivní vyšetření , samozřejmostí je pravidelná kontrola na okultní krvácení v rámci prevence. Upřednostňujeme individuální přístup a vstřícné jednání.

PRACOVNĚ LÉKAŘSKÁ PÉČE

Poskytujeme služby pracovně lékařské péče, domluva individuálně.

CENÍK VÝKONŮ

Ceník nehrazených výkonů ZP je vyvěšen na dveřích ordinace, je k dispozici též na vyžádání.