Důležité upozornění

Stále je nutno se předem objednat ( platí zejména pro nemocně s příznaky: teplota, rýma, kašel). Nemocní s respiračními přiznaky si nasadí roušku.

V zájmu zachování kvality poskytované péče v současné době registrujeme jen rodinné příslušníky či vaše blízké. Kapacita ordinace je naplněna.

Tato ordinace je akreditovaná dle MZČR od r. 2020 pro obor všeobecné praktické lékařství . Nově zde můžete potkat MUDr.Danu Dibelkovou, rezidentku v oboru všeobecné praktické lékařství.

Tato ordinace je od 1.9. 2020 spolupracujícím pracovištěm 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, můžete se zde potkat s mediky 5. a 6. ročníku